Fallunderlag

Fallunderlag

Småbarnslek medfører iblant fall, men man skal søke å eliminere all risiko for fallskader, ved å tilrettelegge best mulig ut ifra “nullvisjonen”.

En lekeplass skal være et trygt sted for barn å utfolde seg, derfor er det strenge kriterier til typer fallunderlag, samt øvrige avstander og utforming når det kommer til lekeinstallasjoner.

Fallsoner kan i enkelte tilfeller overlappe hverandre, men slike beregninger vil da hensynta forhold som tiltenkt bruk.

Denne teksten er ment som en generell orientering om fallunderlag, og påpeker kun noen absolutter – endringer i lovverk kan forekomme.

Krav til fallunderlag

Alle solgte produkter skal ha skjematiske fremstillinger, som viser beregninger for fallsoner og fallunderlag. Sklier, husker og karuseller som setter barn i bevegelse har andre beregninger til anvendelse, og det kreves større fallsone enn det som er spesifisert under.

For fallhøyder over 60 cm, hvor det benyttes fallunderlag, gummiheller, eller andre syntetiske materialer tillates det kun produkter med godkjenningssertifikat med angitt kritisk fallhøyde.

Den største tillatte fallhøyde på lekeplasser er 300 cm. Dette skal være den maksimale påregnelige fallhøyden i et øvre, aktuelt lekeområde, og da med fradrag av 100 cm, eksempelvis fra toppen av et klatrenett.

Dersom en attraksjon gir relativt enkel adkomstmulighet til høyere nivåer, må lovlighet av konstruksjonen vurderes ifht. kravene fastsatt i NS:1176.

Forskjellige typer underlag

For fallhøyder inntil en meter, gjelder følgende krav til underlag:

 • Gress er tilstrekkelig, iht. krav fastsatt i NS:1177, Norsk Standard. Dette forutsetter igjen godt jordlag.

For øvrige underlag, gjelder følgende krav:

Bark: 2-8 cm tykkelse fallunderlag

Trespon/sagflis: 0,5-3 cm tykkelse fallunderlag, forutsatt gunstig underlag

Fjell, betong og asfalt: Ikke under noen omstendighet tillatt som fallunderlag for installasjoner. Å hoppe “Paradis” på bakken er lov.

Sand:

 • Fallhøyde inntil 2 meter: 20 cm tykkelse fallunderlag, pluss 10 cm ekstra grunnet eventuell forskyvning og pakking av massene ved bruk
 • Fallhøyde inntil 3 meter: 30 cm tykkelse fallunderlag, pluss 10 cm ekstra grunnet eventuell forskyvning og pakking av massene ved bruk

Krav til sand:

 • Må være naturlig sand. Ikke bearbeidede, knuste masser.
 • Sanden må være vasket ren for leire, etc.
 • Godkjent for bruk på lekeplass

Sand er rimelig, men tiltrekker seg våre firbente venner på toalettbesøk, og andre skadelige etterlatenskaper kan skjules der, eksempelvis sprøyter og glasskår. Dessuten må sand vedlikeholdes, ved harving – og etterfylles.

Barn har det best i naturlige omgivelser. Et tilsynelatende sterilt lekemiljø bidrar ikke til økt sanseopplevelse, gjennom “se – ta – føle”. Fremtidens lekeplasser bør anlegges uten for dominerende innslag av futuriske metallkonstruksjoner, og oppmalte bildekk – også i et miljøperspektiv; derfor slår vi et slag for sand!

Om støtdempende lekeplassunderlag generelt:

Våre støtdempende lekeplassunderlag følger standarder fastsatt i NS-EN:1177.

Fordeler ved bruk av fallunderlag:

 • Fallunderlagene er vedlikeholdsfrie. De finnes i flere attraktive farger og utallige mønstre.
 • Man unngår sandbarn og sand innomhus, dog under forutsetning av at eventuell sandkasse på lekeområdet fylles med alt annet enn sand.
 • Eliminering av sand på aktivitetsområdet begrenser slitasje på de mest utsatte deler av lekeinstallasjoner. Særlig gjelder dette rutsjer og sklier.
 • Bruk av underlag forenkler adkomst for bevegelseshemmede og rullestolbrukere.
 • Skadelige etterlatenskaper eksponeres og fjernes på en enkel måte

Forsiktighetselementer ved bruk av fallunderlag:

 • På minussiden skal man være obs på at underlag av gummigranulater kan påføre friksjonsskade ved fall.
 • Andre uheldige fallvinkler vil ikke absorberes like godt som sand, ettersom ingen masser forskyves.
 • På grunn av UV-stråling og elde, er det noe usikre faktorer knyttet til avgivelse av eventuelle miljøgifter, og videre opptak av dette hos barna.
 • Disse støtabsorberende underlagene er i hovedsak fremstilt av resirkulert gummi og bruken bør derfor begrenses, særlig ved hyppige besøk

GigaPlayground forhandler disse produktene, men kun ved prosjektering av komplette lekeplasser, hvor bruken begrenses til et minimum, for eksempel for å sikre enklere rullestoladkomst.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kravene til støtdemping er minimumsstandarder. Tenk derfor nøye igjennom prosjektet, og beregn gjerne ekstra god demping.

Individuelle avveininger i forhold til økonomi, estetikk, miljø, og faktiske tilretteleggingsbehov, vil være utslagsgivende faktorer i vurderingen av hvilke fallunderlag som bør, skal og må benyttes i hvert enkelt prosjekt.

Vi hjelper gjerne med prosjektering av komplette prosjekter.

Ressurser

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og “Norsk Standard”.

Lekeplassforskriften (Lovdata.no).