Fallunderlag og fallsoner

En lekeplass skal være trygg med tanke på avstander mellom installasjoner, utformingen av disse, og dertilhørende fallsone/fallunderlag.
Fallsoner kan i enkelte tilfeller overlappe hverandre, men disse beregninger hensyntar da forhold som tiltenkt bruk, m.v.

For fallhøyder inntil en meter, gjelder følgende krav til underlag:
Gress er tilstrekkelig, iht. krav fastsatt i NS:1177, Norsk Standard. -Dette forutsetter igjen “godt jordlag”.

Øvrig:
Bark: 2-8 cm.
Trespon/sagflis: 0,5-3 cm, forutsatt gunstig underlag.

Fjell, betong og asfalt: Ikke under noen omstendighet tillatt som fallunderlag,
for installasjoner. (Hoppe “Paradis” på bakken er lov).

For fallhøyder over 60 cm, hvor det benyttes fallmatter, gummiheller, eller andre syntetiske materialer: Kun produkter med godkjennings-sertifikat (med angitt kritisk fallhøyde), tillates.

Sand:
Fallhøyde inntil 2 meter: 20cm + 10 cm ekstra
Fallhøyde inntil 3 meter: 30 cm + 10 cm ekstra
(Disse 10 cm ekstra, ettersom forskyvning og pakking av massene ved bruk).

Krav til sand:
Må være naturlig sand. I klartekst: Ikke bearbeidede, knuste masser.
Dessuten “vasket ren” for leire, humus etc.
Forhør deg om den er godkjent for bruk på lekeplass (Les: Krav til størrelse/mix/”renhet”)

Sand er rimelig, men tiltrekker seg våre firbente venner på toalettbesøk, og andre skadelige etterlatenskaper kan skjules der (sprøyter, glasskår m.v.)
Dessuten må den vedlikeholdes, ved harving – og etterfylles(!)

Dette er jevnlig vedlikehold, for tryggere lek. En lekeplass kan selvsagt få
bruksforbud hvor dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Om støtdempende lekeplassunderlag generelt:

(Standarder, fastsatt i NS-EN:1177)

Positivt: Fallunderlagene er vedlikeholdsfrie. De forefinnes i flere attraktive farger og utallige mønstre.
Man unngår sand-barn (og sand innomhus), dog under forutsetning av at eventuell sandkasse
på lekeområdet fylles med alt annet enn… sand(!)
Eliminering av sand på aktivitetsområde, begrenser slitasje på de mest utsatte deler av leke-installasjoner.
Særlig gjelder dette rutsjer / sklier.
Muliggjør dessuten enklere adkomst for bevegelseshemmede / rullestolbrukere.
Skadelige etterlatenskaper eksponeres og fjernes lettest.

På minussiden skal man være obs på at slike underlag (av gummigranulater),
kan påføre friksjonsskade ved fall.
Andre uheldige fallvinkler vil dessuten ikke absorberes like godt som sand, ettersom ingen masser forskyves.

Ettersom UV-stråling / elde, er det videre usikre faktorer knyttet til avgivelse av eventuelle
miljøgifter, og videre opptak av dette hos barna.
Disse støtabsorberende underlag er i hovedsak fremstilt av resirkulert gummi (Les: Mikroplast-problematikken),
og bruken bør derfor begrenses hvor unger eksponeres i særlig grad, eller frekventerer ofte.

Unger har det best i naturlige omgivelser:
Et tilsynelatende “sterilt” lekemiljø, bidrar ikke til økt sanseopplevelse, gjennom “se – ta – føle”.
Fremtidens lekeplasser bør anlegges uten for dominerende innslag av futuriske metallkonstruksjoner, og oppmalte bildekk
-også i et miljøperspektiv; derfor slår vi et slag for sand!

GigaPlayground forhandler selvsagt disse produktene, men kun ved prosjektering av komplette lekeplasser,
hvor bruken da begrenses til et minimum (for enklere rullestol-adkomst m.v.).

Individuelle avveininger (ifht. økonomi, estetikk, miljø, og faktiske tilretteleggings-behov),
vil være utslagsgivende faktorer i vurderingen av hvilke fallunderlag som bør/skal/må benyttes.
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at kravene til støtdemping er minimums-standarder.
Tenk derfor nøye igjennom prosjektet, og beregn gjerne ekstra god demping.

Største tillatte fallhøyde er uansett 300 cm. Dette skal være den maksimale påregnelige fallhøyde i et
øvre, aktuelt lekeområde, og da med fradrag av 100 cm (eksempelvis fra toppen av klatrenett).
Dersom en attraksjon gir relativt enkel adkomstmulighet til høyere nivåer, må lovlighet av konstruksjonen
vurderes ifht. kravene fastsatt i NS:1176 (Les: Norsk Standard).

Om fallsoner:

Alle solgte produkter skal ha skjematiske fremstillinger, som viser beregninger for fallsoner (“frisoner”).
Merk: Sklier, husker og karuseller setter ungene i bevegelse – ergo kommer andre beregninger
til anvendelse, og det kreves større fallsone.
For øvrige installasjoner, vil fallsoner ofte overlappe hverandre.

Denne tekst er ment som en generell orientering, og påpeker kun noen absolutter – endringer i lovverk kan forekomme.
Vi hjelper gjerne med prosjektering av komplette prosjekter.
Øvrige ressurser: DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), og “Norsk Standard”.
Se ellers i Lekeplassforskriften (Lovdata.no).