slides-top

Alle sklier (med tilh. konstruksjoner), skal fundamenteres ved støping i forkant og bakre del. Dvs. minimum fire forankringer.